N9คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็มเจาะ รถปั๊มคอนกรีต

TEL.02 301 0150 FAX. 02-136-9397
ติดต่อฝ่ายขาย 081-641-6780, 081-647-2225, 086-307-7041, 086-307-7042, 086-334-0701
คอนกรีตผสมเสร็จ


คอนกรีตผสมเสร็จ
​                                    จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค คอนกรีต, นครหลวงคอนกรีต, ชลประทาน คอนกรีต , เอเชีย คอนกรีต น่ำเฮงคอนกรีต, กาญจนาคอนกรีต, ฟาสท์ คอนกรีต , วี คอนกรีต
​                                           คอนกรีต 240 CU เริ่มต้นที่ 1800 บาท / คิว

  คอนกรีตผสมเสร็จ  


รถปั๊มคอนกรีต

                       รถปั๊มคอนกรีต                                                             

รถปั๊มบูม 21 ม.
50 ลบ.ม.แรก 9,500.- คิวต่อไป 150.-
รถปั๊มบูม 32 ม.
50 ลบ.ม.แรก 11,500.-  คิวต่อไป 170.-
รถปั๊มบูม 36 ม.
50 ลบ.ม.แรก 12,500.-  คิวต่อไป 190.-
รถปั๊มบูม 38 ม.
50 ลบ.ม.แรก 13,500.-  คิวต่อไป 200.-
รถปั๊มบูม 40 ม.
50 ลบ.ม.แรก 15,000.-  คิวต่อไป 210.-
รถปั๊มบูม 41 ม.
50 ลบ.ม.แรก 15,000.- คิวต่อไป 220.-
รถปั๊มบูม 42 ม
50 ลบ.ม.แรก 17,000.- คิวต่อไป 240.-
รถปั๊มลาก
50 ลบ.ม.แรก 11,500.-  คิวต่อไป 170.-

           

เสาเข็มเจาะ
                         เสาเข็มเจาะ

                                        รับเหมาทำเสาเข็มเจาะ ท่อ 35 , ท่อ 40 , ท่อ 50 ท่อ 60 (เสาเข็มเจาะท่อ 35 ซม. เริ่มต้นที่ 11,000.- บาท)


ขนาดเสาเข็มเจาะ

พื้นที่หน้าตัด

เส้นรอบวง

น้ำหนักบรรทุก

เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม.

962  ตร.ซม.

110 ซม.

10 – 35 ตัน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม.

1257 ตร.ซม.

125 ซม.

30 – 40 ตัน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.

1964 ตร.ซม.

157 ซม.

40 – 50 ตัน

เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.

2827 ตร.ซม.

188 ซม.

50 – 60 ตัน

 

เสาเข็มไมโครไพล์
                        ไม้แปรรูป

 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์
                        ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูป
                        ไม้แปรรูป

                                               จำหน่ายไม้แบบก่อสร้าง , ไม้เบญจพรรณ , ไม้เยลโล่ , ไม้ยางมาเลย์ , ไม้กาเปอร์

รถเครน

                                               มีเครน ขนาด 20 – 25 ตัน ให้บริการ ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน

รถเครน


คอนกรีตผสมเสร็จ รถปั๊มคอนกรีต เสาเข็มเจาะ
201
5All right reserved  N9-CREATE & TRADING LIMITED PARTNERSHIP
Tel. 081-641-6780,02-946-3200 Fax. 02-946-3201
www.คอนกรีตเอ็น9.com