ความเป็นมาของบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น 9 ครีเอท แอนด์ เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 32/192 ซอย นวลจันทร์ 12 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ให้บริการเช่ารถปั๊มคอนกรีต และรับเหมาทำเสาเข็มเจาะ บริการแก่หน่วยงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ด้วยประสบการณ์การที่ผ่านมานั้น ทาง หจก. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะที่อยู่อาศัย ลูกค้าต้องการคอนกรีตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทาง หจก.ฯ จึงได้สนองความต้องการของลูกค้าในการจัดหาคอนกรีตผสมเสร็จที่ดีที่สุดเพื่อบริการให้กับ
ลูกค้าของเรา

ปัจจุบันยังเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ หลายยี่ห้อ เช่น ซีแพค คอนกรีต, นครหลวงคอนกรีต, ชลประทาน คอนกรีต , เอเชีย คอนกรีต น่ำเฮงคอนกรีต, กาญจนา คอนกรีต, ฟาสท์ คอนกรีต , วี คอนกรีต เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด โดยให้บริการรวดเร็ว และราคาเป็นกันเอง