เสาเข็มเจาะ

Posted Leave a comment

เสาเข็มเจาะ N9 เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เหมือนเสาเข็มที่ใช้ปั้นจั่นตอก  แต่ลักษณะการทำงานจะมีความแตกต่างกัน คือ เป็นการตอกเข็มลงไปในดินโดยตรง  แต่จะใช้การตอกปลอกเหล็กที่เป็นแบบหล่อคอนกรีตลงไปในดิน แล้วใส่เหล็กเทคอนกรีตลงไปในหลุมแทน ซึ่งทำให้ลดทอนขั้นตอนในการตอกไป ขนาดเสาเข็มเจาะ พื้นที่หน้าตัด เส้นรอบวง น้ำหนักบรรทุก เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม. 962  ตร.ซม. 110 ซม. 10 – 35 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. 1257 ตร.ซม. 125 ซม. 30 – 40 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. 1964 ตร.ซม. 157 ซม. 40 – 50 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. 2827 ตร.ซม. 188 ซม. 50 […]

เสาเข็มไมโครไพล์

Posted Leave a comment

เสาเข็มไมโครไพล์ N9 เสาเข็มไมโครไพล์ ( micro pile ) เป็นเสาเข็มแบบกลม และเสาเข็มแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งตรงกลางกลวง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ เสาเข็มทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถรองรับน้ำหนัก ปลอดภัยได้ถึง 30 – 35 ตันต่อต้น มีความหนาของเนื้อคอนกรีตอยู่ในช่วง 6 – 8 เซนติเมตร และมีความยาวอยู่ในช่วง 1.5 เมตร ซึ่งความยาวนี้สามารถเพิ่มได้โดยการนำเสามาเชื่อมต่อกัน โดยใช้วิธีการตอกเสาเข็มชนิดนี้ด้วยปั้นจั่นแบบพิเศษ (Drop Hammer System) อ่านต่อ

เสาเข็มสปันไมโครไพล์

Posted Leave a comment

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ N9 เสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micro pile ) เป็นเสาเข็มแบบกลม และเสาเข็มแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งตรงกลางกลวง มีโครงเหล็กฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการเหวี่ยงคอนกรีตในแบบหล่อ ซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูงทำให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง และเกิดรูกลมกลวงตรงกลางจากแรงเหวี่ยง จึงมีความหนาแน่น และแข็งแกร่งกว่าคอนกรีต ที่หล่อโดยวิธีธรรมดา เสาเข็มทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถรองรับน้ำหนัก ปลอดภัยได้ถึง 20 – 40 ตันต่อต้น มีความหนาของเนื้อคอนกรีตอยู่ในช่วง 8 – 10 เซนติเมตร และมีความยาวอยู่ในช่วง 1.5 เมตร ซึ่งความยาวนี้สามารถเพิ่มได้โดยการนำเสามาเชื่อมต่อกัน โดยใช้วิธีการตอกเสาเข็มชนิดนี้ด้วยปั้นจั่นแบบพิเศษ อ่านต่อ

คอนกรีตผสมเสร็จ

Posted

คอนกรีตผสมเสร็จ N9 คอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน และนำใส่รถเพื่อเตรียมจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง ได้เข้ามาทดแทนการใช้คอนกรีตผสมโม่เล็กด้วย สิ่งสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนมาใช้คอนกรีตผสมเสร็จก็คือ1. เวลาและสถานที่ในการก่อสร้างมีขนาดที่จำกัด2. แรงงานหรือทีมงานในการผสมหายากขึ้น3. วงการก่อสร้างมีความต้องการคอนกรีตที่มีคุณภาพสูงขึ้น คุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จ– มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)– ลดปัญหาการผสมมือที่มีส่วนผสมที่ไม่แน่นอน และได้กำลังอัดไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้– มีค่ายุบตัวถึง 3 ระดับ ให้เลือกใช้ตามลักษณะโครงสร้าง และวิธีการเทคอนกรีต ค่ายุบตัว1) 7.5 +/- 2.5ซม.2) 10.0 +/- 2.5ซม.3) 12.5 +/- 2.5ซม. – ลดปัญหาการผสมมือที่มีส่วนผสมที่ไม่แน่นอน และได้กำลังอัดไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้เหมาะสำหรับโครงสร้างใดเหมาะสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้นคำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง– สำหรับโครงสร้างพื้น ควรเลือกคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังอัด เหมาะสมกับการใช้งาน และมีขั้นตอนการเตรียมงานและการทำงานพื้นที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้งานพื้นได้คุณภาพและใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพคคอนกรีต, นครหลวงคอนกรีต, ชลประทานคอนกรีต , เอเชียคอนกรีต, น่ำเฮงคอนกรีต, […]

รถปั๊มคอนกรีต

Posted Leave a comment

รถปั๊มคอนกรีต N9 ปั๊มลาก (Trailer Pump)ปั๊มคอนกรีตประเภทนี้ ตัวปั๊มและท่อส่งจะถูกแยกออกจากกัน ตัวปั๊มติดตั้งอยู่บนล้อเลื่อน เมื่อต้องการใช้งานรถบรรทุกจะพ่วงตัวปั๊มนี้ไป สู่หน้างานก่อสร้างหลังจากนั้นจะติดตั้งท่อและอุปกรณ์เข้ากับปั๊ม ปั๊มคอนกรีตแบบนี้มีแรงดันสูงมาก สามารถปั๊มคอนกรีตไปยังที่สูง ๆ ได้ รวมทั้งพื้นที่ในการติดตั้งน้อย แต่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งท่อ และการเคลื่อนย้ายปั๊มทำได้ลำบาก ปั๊มโมลี / ไลน์ปั๊ม (Moli Pump / Line Pump)ปั๊มคอนกรีตชนิดนี้ คือการนำเอาปั๊มลากมาดัดแปลง และนำไปติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ โดยมีจุดบรรทุกไว้วางท่อส่งคอนกรีตและอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการเดินทาง ปั๊มบูม (Boom Pump)ปั๊มคอนกรีตแบบนี้ทั้งตัวปั๊มและท่อส่ง จะถูก ติดตั้งอย่างถาวรบนรถบรรทุก โดยมีการออกแบบให้สามารถพับเก็บบูมได้ ทำให้สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เคลื่อนย้ายได้สะดวก และทำความสะอาดหลังการใช้งานได้ง่าย อย่างไรก็ตามระยะทางที่จะปั๊มคอนกรีตจะถูกจำกัดโดยความยาวของบูม ตามขนาดต่าง ๆ รายการ ปริมาณคอนกรีตขั้นต่ำ ราคา (บาท) ส่วนเกิน (บาท) ราคาต่อท่อ (บาท/เมตร) รถปั๊มบูม […]

เหล็กก่อสร้าง

Posted Leave a comment

เหล็กก่อสร้าง N9 เหล็กในงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือเหล็กเสริม (reinforcing steel) หรือ รีบาร์ (rebar) เป็นเหล็กที่ผ่านกระบวนการรีดร้อน เหล็กเส้นกลม (round bar)จะมีเส้นผ่านศุนย์กลางตั้งแต่ 6 ถึง 28 มิลลิเมตร และขนาดความยาว 10 หรือ 12 เมตรเหมาะสำหรับงานขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยมีค่าเคมีตามมาตรฐานมอก.กำหนด เหล็กข้ออ้อย (deformed bar)มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ถึง 33 มิลลิเมตร มีความยาวโดยทั่วไป 10 และ 12เมตร ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 ถึง 8 มิลลิเมตร เหล็กลวดนี้ใช้สำหรับทำตะปู ลวดอาบสังกะสี ตาข่าย เหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรงเป็นเหล็กเสริมคอนกรีตในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า คานพื้นสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำ คอนกรีตอัดแรง ฯลฯ เหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรงมี 2 ชนิด […]

รถเครน

Posted Leave a comment

รถเครน N9 รถเครนบรรทุก( Truck Crane) มีลักษณะที่คล้ายรถบรรทุกมีหลายแบบทั้ง6,10,12ล้อ ติดเครนขนาดใหญ่ไว้ด้านบนและมีหลายขนาดเช่นเดียวกัน มีระบบการขับเคลื่อนแบบรถบรรทุกทั่วไป เหมาะสำหรับการขับเคลื่อนบนพื้นถนนเรียบ มีโครงสร้างของตัวรถที่ยาว มีล้อเป็นยาง สามารถวิ่งไปไซต์งานต่างๆได้ด้วยตัวเองเหมือนรถบรรทุกทั่วไป – รถเครนรับจ้าง บริการให้เช่ารถเครนขนาด 10 ตัน 20 ตัน 25 ตัน– ให้เช่ารถเครน ยกของ เครื่องจักร ชิ้นงาน ตู้คอนเทนเนอร์– ให้เช่าใช้ในไซต์งานก่อสร้าง เทปูน ยกแผ่นพื้น (มีแท่นยกแผ่นพื้น,พ็อกเก็ตเทปูน,กระเช้า)– ให้เช่ารถเครนประกอบ-ติดตั้งชิ้นงาน ให้เช่ารถเครนติดกระเช้า งานติดตั้งป้าย งานเปลี่ยนหลอดไฟ *** ให้บริการรถเครน ขนาด 20 – 25 ตัน ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน ***   อ่านต่อ

ไม้แปรรูป

Posted Leave a comment

ไม้แปรรูป N9 จำหน่ายไม้แบบก่อสร้าง ไม้เบญจพรรณ ไม้เยลโล่ ไม้ยางมาเลย์ ไม้กาเปอร์ ราคาถูกมากๆ บริการจัดส่งถึงหน้างานด้วยความถูกตองและรวดเร็ว จัดส่งทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ไม้เบญจพรรณ: ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ไม้ผลัดใบ เป็นไม้ที่มีทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง มีความแข็งแรงทนทานของไม้ค่อนข้างมาก มักจะขึ้นในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ของดินพอสมควร มีทั้งต้นไม้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประโยชน์ของไม้เบญจพรรณ สามารถนำไปใช้ในการทำพาเลทหรือไม้รองรับสินค้าทำวงกบและใช้ไม้เบญจพรรณในการทำแบบก่อสร้างแต่จะไม่นิยมนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ เพราะเนื้อไม้ไม่สวย ไม้เยลโล่: เป็นไม้เนื้ออ่อน ออกไปทางเหลือง มีน้ำหนักปานกลาง เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง ค้ำยัน ตีผัง ฯลฯ มีความคงทนในระดับหนึ่ง แต่คุณภาพดีกว่าไม้ยางก่อสร้าง ไม้ยางมาเลย์: เป็นไม้เนื้ออ่อน ออกไปทางเหลือง มีน้ำหนักปานกลาง เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง ค้ำยัน ตีผัง ฯลฯ มีความคงทนในระดับหนึ่ง แต่คุณภาพดีกว่าไม้ยางก่อสร้าง ไม้กาเปอร์: เป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางมีน้ำหนักเบา ความแข็งปานกลาง หดตัวน้อยและทนต่อแมลง ลักษณะจะคล้ายไม้ยาง มีราคาไม่สูงนัก เหมาะสำหรับทำวงกบหรืองานเฟอร์นิเจอร์บางชนิด อ่านต่อ

รางน้ำ

Posted Leave a comment

รางน้ำฝน N9 โซ่ระบายน้ำฝน (ทิวลิป) เอสซีจี รุ่นสมาร์ท สีน้ำตาลเข้ม โซ่ระบายน้ำฝน (โลตัส) เอสซีจี รุ่นสมาร์ท สีน้ำตาลเข้ม โซ่ระบายน้ำฝน (โลตัส) เอสซีจี รุ่นเดอลุกซ์และสมาร์ท สีขาว โซ่ระบายน้ำฝน (ทิวลิป) เอสซีจี รุ่นเดอลุกซ์และสมาร์ท สีขาว รางน้ำฝน เอสซีจี รุ่นเดอลุกซ์ สีขาว รางน้ำฝน เอสซีจี รุ่นสมาร์ท สีขาว รางน้ำฝน เอสซีจี รุ่นสมาร์ท สีน้ำตาลเข้ม อ่านต่อ

ไม้เทียม สมาร์ทวูด ไม้ไวนิล

Posted Leave a comment

ไม้เทียม สมาร์ทวูด ไม้ไวนิล N9 ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นทิมเบอร์ ขนาด 15X300X0.8 ซม. สีซีเมนต์ ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นทิมเบอร์ ขนาด 15X400X0.8 ซม. สีซีเมนต์ ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นทิมเบอร์ ขนาด 20X300X0.8 ซม. สีซีเมนต์ ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นทิมเบอร์ ขนาด 20X400X0.8 ซม. สีซีเมนต์ ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นบังใบ V1 ขนาด 18x300x1.0 ซม. สีซีเมนต์ ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นบังใบ V2 ขนาด 23.6x300x1.0 ซม. สีซีเมนต์ ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นบังใบ V3 ขนาด 23.6x300x1.0 ซม. […]