เสาเข็มเจาะ

N9

เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่เหมือนเสาเข็มที่ใช้ปั้นจั่นตอก  แต่ลักษณะการทำงานจะมีความแตกต่างกัน คือ เป็นการตอกเข็มลงไปในดินโดยตรง  แต่จะใช้การตอกปลอกเหล็กที่เป็นแบบหล่อคอนกรีตลงไปในดิน แล้วใส่เหล็กเทคอนกรีตลงไปในหลุมแทน ซึ่งทำให้ลดทอนขั้นตอนในการตอกไป

ขนาดเสาเข็มเจาะ พื้นที่หน้าตัด เส้นรอบวง น้ำหนักบรรทุก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม. 962  ตร.ซม. 110 ซม. 10 – 35 ตัน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. 1257 ตร.ซม. 125 ซม. 30 – 40 ตัน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. 1964 ตร.ซม. 157 ซม. 40 – 50 ตัน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. 2827 ตร.ซม. 188 ซม. 50 – 60 ตัน
*** เสาเข็มเจาะท่อ 35 ซม. เริ่มต้นที่ 9,500 บาท / ต่อความลึก 16 เมตร (รวมค่า Seismic Test) ***

 

ข้อดีของการเลือกเสาเข็มเจาะ “N9”
1. เจาะเสาเข็มด้วยระบบเซฟตี้ 100% ในราคาปกติ
2. มีสามัญวิศวกรเซ็นต์รับรองความสมบูณ์ของเสาเข็ม
3. ใช้เหล็กที่ผลิตตามมาตราฐาน มอก. ในการทำเสาเข็ม
4. คอนกรีตที่ใช้ ลูกค้าสามารถระบุได้ทุกยี่ห้อ