ไม้แปรรูป

N9

จำหน่ายไม้แบบก่อสร้าง ไม้เบญจพรรณ ไม้เยลโล่ ไม้ยางมาเลย์ ไม้กาเปอร์ ราคาถูกมากๆ บริการจัดส่งถึงหน้างานด้วยความถูกตองและรวดเร็ว จัดส่งทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ไม้เบญจพรรณ: ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ไม้ผลัดใบ เป็นไม้ที่มีทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง มีความแข็งแรงทนทานของไม้ค่อนข้างมาก มักจะขึ้นในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ของดินพอสมควร มีทั้งต้นไม้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประโยชน์ของไม้เบญจพรรณ สามารถนำไปใช้ในการทำพาเลทหรือไม้รองรับสินค้าทำวงกบและใช้ไม้เบญจพรรณในการทำแบบก่อสร้างแต่จะไม่นิยมนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ เพราะเนื้อไม้ไม่สวย

ไม้เยลโล่: เป็นไม้เนื้ออ่อน ออกไปทางเหลือง มีน้ำหนักปานกลาง เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง ค้ำยัน ตีผัง ฯลฯ มีความคงทนในระดับหนึ่ง แต่คุณภาพดีกว่าไม้ยางก่อสร้าง

ไม้ยางมาเลย์: เป็นไม้เนื้ออ่อน ออกไปทางเหลือง มีน้ำหนักปานกลาง เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง ค้ำยัน ตีผัง ฯลฯ มีความคงทนในระดับหนึ่ง แต่คุณภาพดีกว่าไม้ยางก่อสร้าง

ไม้กาเปอร์: เป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางมีน้ำหนักเบา ความแข็งปานกลาง หดตัวน้อยและทนต่อแมลง ลักษณะจะคล้ายไม้ยาง มีราคาไม่สูงนัก เหมาะสำหรับทำวงกบหรืองานเฟอร์นิเจอร์บางชนิด