คอนกรีตผสมเสร็จ

N9

คอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน และนำใส่รถเพื่อเตรียมจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง ได้เข้ามาทดแทนการใช้คอนกรีตผสมโม่เล็กด้วย สิ่งสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนมาใช้คอนกรีตผสมเสร็จก็คือ
1. เวลาและสถานที่ในการก่อสร้างมีขนาดที่จำกัด
2. แรงงานหรือทีมงานในการผสมหายากขึ้น
3. วงการก่อสร้างมีความต้องการคอนกรีตที่มีคุณภาพสูงขึ้น

คุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จ
– มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)
– ลดปัญหาการผสมมือที่มีส่วนผสมที่ไม่แน่นอน และได้กำลังอัดไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
– มีค่ายุบตัวถึง 3 ระดับ ให้เลือกใช้ตามลักษณะโครงสร้าง และวิธีการเทคอนกรีต

ค่ายุบตัว
1) 7.5 +/- 2.5ซม.
2) 10.0 +/- 2.5ซม.
3) 12.5 +/- 2.5ซม.

– ลดปัญหาการผสมมือที่มีส่วนผสมที่ไม่แน่นอน และได้กำลังอัดไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
เหมาะสำหรับโครงสร้างใดเหมาะสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้นคำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง
– สำหรับโครงสร้างพื้น ควรเลือกคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังอัด เหมาะสมกับการใช้งาน และมีขั้นตอนการเตรียมงานและการทำงานพื้นที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้งานพื้นได้คุณภาพและใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพคคอนกรีต, นครหลวงคอนกรีต, ชลประทานคอนกรีต , เอเชียคอนกรีต, น่ำเฮงคอนกรีต, กาญจนาคอนกรีต, ฟาสท์คอนกรีต , วีคอนกรีต, คิวมิกซ์ คอนกรีต 240 CU ราคาเริ่มต้นที่ 1,800 บาท / คิว 

***คอนกรีตผสมเสร็จ โครงสร้างทั่วไป เทฐานราก เทเสา เทคาน ส่งได้ทั่วประเทศ สนใจคอนกรีตผสมเสร็จราคาโครงการ สามารถกดขอราคาได้ที่ 081-6416780***